BRF Kampementparken kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma årligen under maj månad. Via länken nedan kan du ladda ned senast tillgängliga årsberättelse/årsredovisning.

Årsredovisning 2018