Föreningen har hjälp av Energibevakning för skötsel av fastigheten. Om du ser nåt som bör åtgärdas bör du dock primärt kontakta ansvarig person från styrelsen. För akuta ärenden bör dock Energibevakning kontaktas på telefonnummer 08-647 66 10 (vardagar 07-16).

Övrig tid nås de på journummer 0771-47 66 10. Tänk på att det innebär en stor merkostnad för föreningen att ringa under jourtid. Använd sunt förnuft men var heller inte dumsnål.

Det är även Energibevakning som hjälper dig med att byta namnmärkning på brevlådan eller dörren.

Märk väl att fastighetsskötaren inte ansvarar för sådant som sker innanför din ytterdörr. Ärenden som rör din lägenhet bekostar och ansvarar du som lägenhetsinnehavare själv för.

Läs även här.

Vi sköter själva gården och marken runt vår fastighet. Vi vill värna om att ha en snygg och trevlig trädgård runt fastigheten och har valt att göra det mesta själva som föreningsmedlemmar istället för att hyra in en entreprenör. För att hålla ordning på gården, blommor, buskar, gräsmattor etc har vi dels gemensamma städdagar där alla lägenhetsinnehavare förväntas delta 2 gånger per år

 

 

Städdagarna annonseras i fastigheten och det brukar vara en trevlig möjlighet att träffa grannar och umgås. Om du inte har möjlighet att närvara vid städdagen är det uppskattat om du kan meddela detta med en lapp i styrelsens brevlåda i 57:an. Detta då det underlättar planering och inköp. 

Under sommarhalvåret finns en grill uppställd på gården. Kol, tändvätska etc ansvarar man själv för. Man kan inte boka utan det är fritt fram för alla föreningens medlemmar att disponera grillen. Tänk på att göra rent efter dig och töm gärna grillen på aska. Vi grillar inte efter klockan 21.

Det finns en trädgårdsgrupp som ansvarar för det löpande underhållet att gräsmattor, buskar, träd och blommor. Kontakta Ann Göranson om du är intresserad av att vara med. 

Om du har barn, se gärna till att leksaker plockas ihop efter lek.

Gratis WIFI finns tillgängligt på gården. Lösenordet är portkoden två gånger utan mellanslag.

Om du har hund, var vänlig och sköt rastandet utanför gården.

Föreningen har två stycken superfina tvättstugor. Båda är utrustade med arbetsbänk, dubbla tvättmaskiner, manglar, torktumlare samt stora och rejäla torkskåp. Dessutom finns det en grovtvättstuga som förutom torkskåp har tvättmaskin och torktumlare som klarar av tyngre tvätt såsom mattor. Du kan boka alla tvättstugor efter behov med hjälp av den bokningsbricka du fått av föregående ägare vid inflyttningen. 

Tvättstugan skall städas efter användning – det finns sopborste och golvmopp för detta ändamål.

Instruktion för hur du bokar och använder tvättstugan finns här.

Avslutningsvis en klassiker:

Glöm inte att rensa luddfilter i torktumlarna

För instruktioner hur du beställer nyckelbricka för att kunna boka och komma in i tvättstugan läs mer längre ned under denna sektion eller klicka på länken Fjärrkontroller och Nyckelbrickor. Med hjälp av nyckelbrickan kan du komma in i tvättstugorna samt boka tvättider vid terminalen utanför.

 

 

 

Du kan hyra garageplats som finns på nedre källarplan. Avgiften är för närvarande 1200 kr per plats och månad, för föreningens medlemmar. Vänd dig till ViRedo som hjälper oss med köhantering, uthyrning och kontrakt: 08 555 16060, Jungfrugatan 5.

I mån av plats hyr föreningen även ut parkeringsplatser till externa parter som inte bor i föreningen, men då är priset mer marknadsanpassat till 2000 kr per plats och månad.

Har du funderingar kring laddning av elbilar så läs mer här.

Det ingår ett gallerförråd till varje lägenhet. Det finns även ett flertal extraförråd för uthyrning. Önskar du hyra ett extraförråd kan du vända dig till ViRedo för att kontrollera tillgänglighet, 08 555 16060.

Viredo håller i köhantering, uthyrning och kontrakt.

Detaljerade regler för hur kön hanteras finns beskrivet här för medlemmar.

Du kan se mer information om dina kontrakt och avier här.

Föreningen har 3 cykelrum. Vänligen nyttja det som ligger närmast din uppgång så att vi får en proportionerlig fördelning av var cyklar förvaras.  

Vinterleksaker som kälkar, pulkor etc får också förvaras i cykelrummen men skall tas bort efter vintersäsongen för att ge plats åt cyklar. 

Föredrar du att förvara cykeln ute så finns ett antal cykelställ på gården. Vänligen lås inte fast cyklar i räcken då detta försvårar framkomlighet för rullstolar, barnvagnar etc.

Inför varje gårdsstädning markeras alla cyklar med en "tag". Vill du ha kvar din cykel så glöm inte att plocka bort denna. Annars kommer cykeln att ställas undan. Syftet med detta är att rensa ut cyklar som ingen använder.

Vi har tre sopkasuner för hushållsavfall på gården. Du låser upp och låser kasuen med din lägenhetsnyckeln. Återvinningsmaterial kan kastas i föreningens avfallsrum i stora entrén.

För avfall som du inte kan slänga i föreningens soprum kan du nyttja återvinningscentralen i Stockby på Lidingö. Vi brukar också ha en container tillgänglig vid städdagarna som kan nyttjas för grovsopor. Mer information finns på Stockholms Stads hemsida.

Det är absolut förbjudet att ställa ned annat material i soprummen än sådant som det finns namngivna behållare för. Du kan INTE ställa gamla möbler, elavfall eller kemikalier där. Det orsakar föreningen stora kostnader att transportera bort detta vilket drabbar ALLA medlemmar.

Kabel TV från ComHem ingår också i hyran utan extra kostnad. Analoga baskanaler finns, men det ingår också en digitalbox (kostar inget extra och beställs från ComHem vid inflyttning) och ett kanalkort. Varje hushåll har tillgång till ComHems basutbud plus 8 valfria digitala kanaler som kan bytas på månadsbasis via ComHems hemsida. Många av kanalerna finns tillgängliga i HD. Det utbud som varje hushåll valt kan också kommas åt via WEB och ComHems Android/iPhone appar, eller visas högupplöst via många mediaspelare såsom t.ex. ChromeCast.

Vid inflyttning (vid ett tillfälle per hushåll) ingår antingen en kabel-TV box, eller en CA-modul som kopplas in i moderna TV-mottagare, utan extra kostnad. Kontakta ComHem så skickar de på posten.

När du har kontakt med ComHem så tänk på att de inte alltid har koll på våra ramavtal. Läs mer här.

Då vi har ronderande väktare med hund som patrullerar garaget nattetid så måste du alltid kunna legitimera dig när du rör dig i källare och garage. Din identitet kontrolleras för att säkerställa att du är boende i föreningen eller hyr en garageplats hos oss.

Vi har också installerat kameraövervakning i garaget. Läs mer om detta här.

Har du någonting som behöver fixas i din lägenhet? Det kan röra sig om ett eluttag som behöver flyttas eller lagas, blandare som läcker eller avlopp som behöver rensas, krokar som behöver sättas upp etc. Det är var och ens eget ansvar som boende att sköta denna typ av underhåll av våra egna lägenheter.

Vi vill dock passa på att upplysa nya medlemmar om att det som boende går bra att kontakta Energibevakning så kan de komma förbi och hjälpa till. Du kommer att debiteras för arbetet på din nästa hyresavi men det brukar bli mer kostnadseffektivt än att anlita externa hantverkare.

Om du hyr lägenheten i andra hand så måste du prata med bostadsrättsinnehavaren innan du beställer arbeten så att ni kan komma överens om vem som betalar.

Under 2011 installerade föreningen ett eget fastighetsnät (fiber) med Gbit/s-prestanda. Föreningen upphandlar regelbundet bästa internetleverantör och för närvarande är vi anslutna via Bahnhof. Alla lägenheter har ethernetuttag och 1Gbit/s (ungefär 1000Mbit/s) prestanda ingår i hyran utan extra kostnad. Det går bra att använda de flesta moderna WIFI-routrar, alternativt kan utrustning beställas från Bahnhof. Bahnhof ansvarar för tjänsten och deras kundservice hjälper till vid frågor och problem.

Det går också bra att logga in på "Mina Sidor" för att administrera övriga tjänster som ingår i vårt avtal.

Husets arkitekt har valt ut 4 grå nyanser för balkongskydd och markiser. Vill du beställa någon av dessa kan du få rabatt via Solskyddskompaniet AB 08-778 10 20.

Tänk på att blomlådor ska hänga på balkongens insida så att de inte faller till marken om olyckan skulle vara framme. 

Det är många som väljer att hålla fester och tillställningar på gården och i vår entré. Det brukar alltid gå bra att ordna. Kolla först med styrelsen. Det brukar också gå bra att låna föreningens bord och stolar vid behov. Många väljer också att sätta upp en lapp för att informera övriga boende, vilket brukar uppskattas.

På gatan precis utanför föreningen finns laddstolpe med snabbladdare från Vattenfall. Det går bra att kontakta Vattenfall för att få laddkort och avtal hemskickat.

Vad gäller ladduttag i föreningens garage så är föreningens policy att assistera och hjälpa medlemmar som önskar installera uttag, men inte att investera och subventionera genom övriga medlemmar. Din garagehyra kommer att påföras en schablonavgift för direkt uppskattad elkostnad. Eftersom elmätare är relativt dyra, så har vi inget krav på sådan. Uppskattat förbrukning för normala el/hybridbilar är 100 kr/månad. Föreningen förbehåller sig att kontrollmäta och justera månadsavgiften om större avvikelser skulle förekomma.

Om du önskar installera ladduttag så kontaktar du styrelsen som vill kontrollera eller anvisa lämplig elektriker för arbetet. Syftet är att säkerställa att installationen blir funktionell, säker och anpassad för laddning av elbilar.

Som boende bekostar du installationen själv. Ett enkelt 1-fas 10A-uttag kostar c:a 5.000-10.000kr. Har du högre krav på effekt blir installationen dyrare och det kan också bli nödvändigt att installera elmätare.

Om du önskar lämna platsen och det uppstår ett läge att någon annan vill nyttja uttaget så kan uttaget överlåtas med rimligt åldersavdrag. Köregler för parkeringsplatser gäller dock som vanligt och du kommer inte att kunna välja att överlåta platsen till någon utanför köreglerna.

Det finns ett antal allmänna eluttag i garaget som är avsedda för att tillfälligt ansluta elverktyg, dammsugare eller liknande. Dessa får INTE användas för att ladda elbilar eller för att underhållsladda batterier när du inte själv befinner dig i garaget.